Sorgorlov til forældre der har mistet et barn

Hvorfor sorgorlov til forældre der mister et barn (over 7 mdr.)
Sorg er ikke en sygdom, men en tilstand man bl.a. er i, når man mister et barn.

At miste et barn er som at miste en del af sig selv. Sorgen er ubeskriveligt stor, og det kan være svært at se en mening med livet. Det er så gennemgribende en forandring for forældre og søskende. Det er svært at få en dagligdag til at fungere, ja næsten umuligt. Den tilstand, man er i, beskrives af mange som at være i en osteklokke.

Mange er afhængige af hjælp fra familie og venner, som ofte vil være der i starten og støtte op om familien. Efter et stykke tid ebber hjælpen som regel ud. Sorgen er stadig voldsom og blandet med mange tilbagevendende diffuse følelser. Hvorfor mit barn?

Sorgen er så gennemgribende, at det er svært at finde ro og svært at sove. Man plages af manglende koncentrationsevne, hukommelsestab, og overblikket er væk. 

Al erfaring viser, at det er vigtigt at man får lov og giver sig selv lov til at være i sorgen, mærker sorgen, giver plads til sorgen. Hvis man får lov til det, forbedres sandsynligheden for, at man på sigt kan få et liv, der fungerer, og dermed ikke udvikler en kompliceret sorg, som i værste fald kan betyde, at den sorgramte aldrig vender tilbage til arbejdsmarkedet og det sociale liv. 

Læs vores forældreberetninger her.

Hvordan kommer man tilbage til arbejde med sorg i bagagen?
Det er et tema, vi hører igen og igen fra forældre, der har mistet: Hvordan kommer jeg tilbage på arbejde igen?

Forældre, der kommer tilbage til arbejde, mistrives ofte. De føler sig stigmatiseret af kollegaer og ledere, der har svært ved at forstå, hvad forælderen gennemlever, og forældrene kan opleve at blive overset.

Forældrene er væk fra arbejdet i en kortere eller længere periode, og det fylder virkelig meget, hvordan man gør og gebærder sig, når man skal tilbage til arbejdet igen.

Nogle mister for en periode koncentrationsevnen og lider af hukommelsestab, nogle udvikler PTSD, og mange har svært ved at deltage i almindelige hverdagssamtaler eller møder. Fx kan det at skulle høre kollegaer brokke sig over deres børn eller en dårlig nats søvn pga. syge børn være hjerteskærende.

Hvorfor sorgorlov?
Der mangler en formel anerkendelse af forældre i sorg, herunder en sorgorlov og sorgpolitik på arbejdspladserne.

I foreningen har vi et stort ønske om, at den familie, der mister et barn, kan få livet til at fungere igen. Sorgen kræver plads til at finde et leje, hvor den er til at leve med.

WHO’s anbefaling lyder, at man først efter 6 måneder er landet et sted i sin sorg, hvor man nogenlunde kan begynde at varetage almindelige arbejdsrutiner. Derudover peger de også på, at der skal gå minimum 6 måneder fra et tab til man eventuelt kan få stillet diagnosen prolonged grief disorder, på dansk langvarig sorglidelse.

Læs hele WHO’ss beskrivelse her.

Derfor skal vi have en sorgorlov:

 • Hvis man som forælder mister sit barn, er det svært at passe et arbejde. Den eneste mulighed, man pt. har, er at melde sig syg. Som nævnt tidligere er sorg en følelse og et livsvilkår, vi må leve med resten af livet – ikke en sygdom.
 • Afhængig af arbejdspladsen vil forælderen blive afkrævet en fornyet sygemelding efter 14 dage. Eventuelt med indkaldelse til samtale om hvilke muligheder der er for at vende tilbage til arbejdet.
 • Nogle forældre føler sig presset til at begynde på arbejdet igen. Andre begynder igen ud fra ønsket om at vende tilbage til en ”normal” tilværelse. Desværre lykkes det sjældent -forælderen magter det ikke og får derfor ofte en ny sygemelding.
 • I foreningen oplever vi, at en del forældre bliver fyret efter en periode med forskellige begrundelser, fx omstrukturering eller slet og ret at medarbejderen ikke lever op til arbejdspladsens krav.
 • Nogle forældre siger selv op, fordi de ikke kan overskue kravene, hvilket igen giver nye udfordringer.

Sådan ser vi et optimalt forløb

 • Mulighed for sorgorlov med fuld løn i 6 måneder for forældre, der mistet et barn. Det er det antal måneder, der pt. er i spil i forhold til diagnosen kompliceret sorg / traumatisk sorg / forlænget sorg. Efter 6 måneder skulle sorgen gerne have ændret så meget karakter, at forældrene kan fungere på en arbejdsplads.
 • I første omgang anbefales det, at muligheden for sorgorlov er gældende for forældre, der mister barn i alderen op til 21 år. Gennemsnitsalderen for unge, der flytter hjemmefra, er i dag 20,8 år. (Det skal ikke forstås, som om sorgen er mindre, hvis barnet er ældre, men blot for at sætte en øvre aldersgrænse).
 • Til sorgorlov skal der kobles en “hjælpepakke” til forældre, der har mistet et barn. En hjælpepakke kan dels være tilbud om krisepsykolog, psykologtimer, men også hjælp fra fx sorgvejledere der kan hjælpe forældrene med at navigere i sorgen og de tilbud, der bl.a. er hos forskellige foreninger som Mistet Barn, der tilbyder sorggrupper, eller andre foreninger.
 • Opfordring til arbejdspladsen om at holde kontakt til den sorgramte forælder. Samtaler om, hvordan opstarten på arbejdet forventes, og opfølgende samtaler, når forælderen er startet i arbejde igen. (Opfordring om at tage stilling til en generel sorgpolitik på arbejdspladsen)
 • Mulighed for at få betalt psykologhjælp. Som det er i øjeblikket, kan man med henvisning fra egen læge få tilskud til betaling hos en psykolog, der har tegnet overenskomst. Dette afholder nogle forældre fra at få hjælp.
 • Sorgen og følelserne er de samme for forældre, der mister et barn. Måden, vi tackler sorgen på, er meget forskellig. Der er forældre, der har det bedst med hurtigt at komme på arbejde igen efter at have mistet et barn. Derfor er det vigtigt, at sorgorloven udformes som et tilbud til den enkelte og ikke som et påbud.

Bliv medlem

Tilmelding

* skal udfyldes
( Måned/år)

Vælg venligst, hvordan du ønsker at høre fra Landsforeningen Mistet Barn:

Du kan altid framelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på linket nederst i vores email. Ønsker du mere information om vores privatlivspolitik, så besøg venligst vores hjemmeside.

Vi bruger Mailchimp til at håndtere vores nyhedsmails. Læs mere om MailChimps privatlivspolitikker.