Det praktiske lige når du har mistet

Noget af det allerværste og mest smertefulde, vi mennesker kan blive udsat for, er at miste et barn. Det er ufatteligt smertefuldt. De mange drømme og forhåbninger, man havde for sit barn, er pludselig ikke længere mulige. Sorgens følelser kan være så massive, at man ikke orker at tage afsked med barnet eller tage stilling til barnets begravelse. Det er svært at skulle tage afsked med dit barn, alle drømmene og forhåbningerne.

Det er smertefuldt, men det er en nødvendig smerte, som du ikke kan flygte fra. En del af afskeden er at få arrangeret et sidste farvel i form af en smuk og værdig begravelse med jeres eget præg.

Giv jer god til at tage afsked med barnet. Det er jer, der sætter rammerne for, hvordan I ønsker at tage afsked. Ønsker I fx at der skal være en præst til stede? Eller at tænde lys og synge? Så giv besked til sygehuspersonalet. De fleste hospitaler har et kapel eller hospitalsstue, hvor I kan lave en afskedsceremoni eller blot være sammen med barnet.

Har I andre børn, er det vigtigt, at de også får mulighed for at sige farvel til deres bror eller søster, uanset deres alder. Uden denne mulighed vil de få svært ved at forstå og forholde sig til, hvad der er sket og til deres egen sorg. Det samme gælder for bedsteforældre og den nære familie og venner.

Det er også muligt at tage jeres afdøde barn med hjem for en dag eller i nogle timer. For mange forældre kan det være svært at efterlade deres barn på hospitalet. Derhjemme har man mulighed for at tage afsked med barnet i sit eget tempo og på sin egen måde.

Tag endelig imod den hjælp, I kan få fra venner og bekendte i forhold til at få arrangeret bisættelse og div. praktiske.

Begravelse/bisættelse – hvornår?
Et menneske, som er dødt, skal normalt begraves eller kremeres senest otte dage efter dødsfaldet (her er dødsdagen medregnet). Det er dog som regel ikke noget problem at få udsættelse, hvis det er et ønske. Det er noget, en bedemand kan hjælpe jer med. I har derfor nogen tid til at overveje, hvordan selve højtideligheden skal være.
De første dage behøver I ikke at foretage jer noget, men husk, at otte dage ikke er så forfærdelig længe, specielt ikke når man er i chok over at have mistet sit barn.

Bestilling af begravelse/bisættelse – hvordan?
De fleste vælger at gå til en bedemand, der står for alt det praktiske i forbindelse med selve begravelsen eller bisættelsen. Men hvis du ønsker det, kan du selv stå for mange af de praktiske forberedelser. Dette må du selv afgøre ud fra, hvad du ønsker. Ved aktivt at deltage kan man sætte sit personlige præg, som mange er glade for at have gjort sidenhen. Det kan eksempelvis være valg de sange, der skal synges ved begravelsen, der ikke nødvendigvis behøver at være sange fra salmebogen. En Google-søgning vil kunne hjælpe dig med at finde en oversigt over bedemænd i dit område. Tag ikke nødvendigvis den første og bedste – de kan nemlig svinge meget både i deres priser og deres praktiske tilgang.

Begravelsen/bisættelsen
Du kan vælge, om det skal være en begravelse (hvor kisten bliver sænket i jorden) eller en bisættelse (hvor kisten brændes efter højtideligheden og en urne nedsættes i jorden). Såfremt du ønsker, at en præst skal medvirke, kan bedemanden hjælpe dig med at tage kontakt til vedkommende. Du kan naturligvis altid også selv kontakte en præst direkte.

Dødsattest og dødsanmeldelse
Hospitalet udskriver en dødsattest, som skal vedlægges dødsanmeldelsen. Dødsanmeldelse udfyldes sammen med bedemanden, eller du kan vælge selv at udskrive den på www.personregistrering.dk. Når I har udfyldt dødsanmeldelse, skal denne sammen med dødsattesten fra hospitalet afleveres til jeres sogn.
I kan finde jeres sogn på www.sogn.dk. Såfremt forældrene ikke deler hjemmeadresse, vil det være moderens adresse, der bestemmer hjemstedssogn. Dette vil dog som regel være noget, som bedemanden vil stå for at udfylde og registrere.

Tøj og personlige genstande
Du bestemmer selv hvilket tøj, dit barn skal begraves med og hvilke genstande, barnet skal have med i kisten. Nogle familier vælger at lægge yndlingslegetøj, tegninger fra søskende eller et afskedsbrev i kisten.

Begravelse eller bisættelse?
Ved en begravelse sænkes kisten ned i jorden som afslutning på en højtidelighed i en kirke eller et kapel. Ved en bisættelse køres kisten efter højtideligheden til et krematorium, hvor kisten med afdøde brændes. Derefter samles asken i en urne, som på et senere tidspunkt efter aftale gravlægges. Før en kremation foretages, skal der foreligge et skriftligt samtykke fra forældrene. I forbindelse med en bisættelse er det muligt at flytte gravstedet sidenhen.

Borgerlig begravelse/bisættelse
Et kapel, kirkegård eller mindelund kan bruges af alle, uanset livssyn og religion. Hvis du ikke ønsker at have en præst til stede under ceremonien, kan du selv eller sammen med den nærmeste familie og bedemanden gennemføre højtideligheden uden et religiøst ritual.

Kiste
Kisten kan købes gennem bedemanden. Du bestemmer selv, om kisten skal være åben eller lukket, selvom det mest normale i Danmark er en lukket kiste. Nogle forældre vælger dog at have åben kiste for udvalgte familiemedlemmer og venner i kirken, inden ceremonien går i gang, så der er mulighed for fx gæster, der kommer langvejs fra, at sige et sidste farvel. Det er ikke alle kirker, der tillader dette, og ønsker I dette, skal det aftales med kirken og bedemanden.

Afskedsbrev/tale
Nogle forældre, søskende og nære venner samler tankerne ved at skrive et afskedsbrev, tale, et digt eller lignende. På den måde får de givet udtryk for deres inderste tanker og følelser om de tabte forventninger, kærlighed, drømme og forhåbninger, der ikke blev indfriet.
Et sådant brev, tale eller digt kan forældrene vælge at læse op under bisættelsen/begravelsen, eller de kan få en god ven eller præsten til at læse det højt. Nogle forældre vælger også at give barnet brevet med i kisten.

Pyntning i kirken
Blomster til kisten og til pyntning under begravelsen eller bisættelsen bestiller man selv i en blomsterbutik, via bedemanden, eller man ordner det selv.

Dødsannonce
En dødsannonce i avisen er en fin måde at fortælle omverdenen, at du har mistet et barn og er i sorg. Annoncen kan bestilles direkte hos avisen eller aftales med bedemanden. Såfremt du ønsker at indrykke annoncen selv, kan du gøre dette online på www.afdoede.dk. Der findes nogle standard-dødsannoncer, man kan vælge imellem, ligesom du selv kan skrive, hvad du måtte have på sinde.

Du kan også vælge at bruge fx Facebook til at fortælle omverdenen at du er i sorg, dele information om begravelse/bisættelse, m.m.

Personligt præg til begravelse af børn og unge
Når det er et barn eller et ungt menneske, vi skal tage afsked med, vil der være en masse mennesker til stede i kirken. Har du overskud til det, kan det være en idé at overveje at give begravelsen et personligt præg af en eller anden form. Nogle lader fx de deltagende børn skrive en sidste hilsen på kisten eller synge en sang og ikke kun salmer.

Økonomiske overvejelser

Mindehøjtidelighed efter begravelsen/bisættelsen
Overvej, hvem I ønsker at invitere med til mindehøjtideligheden/komsammen efter kirken. Er I en mindre forsamling, kan I måske nøjes med at holde noget hjemme, alternativt har kirken muligvis et lokale, I kan leje. Husk, at der ikke forventes noget stort af jer. Det kan fx være te, kaffe og småkager eller noget helt andet, I ønsker at servere.

Valg af gravsted/mindested
Det er vigtigt, at I grundigt overvejer hvilket gravsted, I ønsker til jeres barn. Det er nærmest umuligt at flytte en kiste, når først den er lagt ned. Det er lidt lettere at flytte en urne, så længe der ikke er gået for mange år før flytningen. Det er relevant også at tage stilling til, om I skal vælge et familiegravsted, hvor I selv sidenhen kan begraves eller bisættes. Hvis omstændighederne tillader det, er det en god ide at gå ud på kirkegården og se gravstedet, før du træffer et valg, og se, om der eventuelt ligger andre børn eller unge i nærheden. Gravstedets placering vil som regel være et vigtigt sted at mindes jeres barn, både i hverdagen og i forbindelse med højtider.

Gravsten
Gravsten bestiller man direkte hos en stenhugger. Husk, at der findes krav til stenens form og mål. Bedemænd, gravstensforhandlere og kirkegårde giver vejledning om de gældende regler for gravsten. Hos gravstensforhandlerne kan I få inspiration til hvilken sten og inskription, som kan vælges til jeres afdøde barn. Nogle forældre vælger også selv at finde en gravsten fra et område, der har haft betydning for barnet, fx et sommerhus, men her gælder det igen, at der er regler ift. stenens form og mål, der skal overholdes. Det er ikke et krav, at stenen skal være valgt inden begravelsen/bisættelsen – dette kan I godt vente med.

Tilskud
Når børn dør er der mulighed for at få begravelseshjælp på kr. 9.750,- (2021). Læs mere om gældende regler for begravelseshjælp her:
https://www.borger.dk/Emner/sundhed-og-sygdom/doedsfald-og-begravelse/Sider/begravelseshjaelp.aspx

Dette er en hjælp, selvom det ikke dækker alle udgifterne, specielt ikke hvis I ønsker at samle familie og venner til en sammenkomst efter begravelsen. Begravelseshjælpen søges via bedemanden.

Bliv medlem

Tilmelding

* skal udfyldes
( Måned/år)

Vælg venligst, hvordan du ønsker at høre fra Landsforeningen Mistet Barn:

Du kan altid framelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på linket nederst i vores email. Ønsker du mere information om vores privatlivspolitik, så besøg venligst vores hjemmeside.

Vi bruger Mailchimp til at håndtere vores nyhedsmails. Læs mere om MailChimps privatlivspolitikker.