Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Landsforeningen Mistet Barn

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige, eller når du beder os om det. Vi er dog nødsaget til at have dine almindelige personoplysninger (navn, adresse og e.mailadresse) registreret, så længe, at du er medlem af foreningen.

Oplysninger vi har registreret om dig, er kun oplysninger, som vi har fået udleveret af dig selv. Vi indhenter aldrig oplysninger fra diverse registrer.

I nedenstående finder du oplysninger om hvad, hvornår, og hvordan vi registrerer, og opbevarer dine oplysninger.

Dataansvarlig

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du er altid velkommen til at kontakte os:

Landsforeningen Mistet Barn (Tidligere Forældreforeningen – Vi har mistet et barn)

CVR-nr. 33 52 36 96

Kontaktperson:  Julie Bender e-mail: formand@mistetbarn.dk

 

Hvilke oplysninger har vi registreret og hvornår sletter vi oplysningerne.

Vi har Almindelige personoplysninger registreret på alle nedenstående grupper.
Vi har også personfølsomme oplysninger registreret på de medlemmer som er i sorggrupper.

Medlemsoplysninger:  Navn, adresse, telefonnr. , mailadresse og indmeldelsesdato.

Oplysninger slettes: pr. 1/1 2022 ændret til 12 måneder efter udmeldelse.

Medlemsoplysninger – passive medlemmer:  Navn, Adresse, telefonnr. , mailadresse og indmeldelsesdato.

Oplysninger slettes: senest 3 måneder efter sorggruppen afsluttes.

Sorggrupper – forældre der er med i en gruppe:  Navn, Adresse, telefonnr. , mailadresse og indmeldelsesdato.

Følsomme personoplysninger: Er frivilligt, om man ønsker at opgive dette til midlertidig registrering i forbindelse med venteliste til en sorggruppe eller sorggruppelederen. Oplysninger slettes ved sorggruppens start.

 • Navn på det mistet barn.
 • År barnet døde og årsag til barnets dø

Personer der arbejder frivilligt:
Bestyrelse, kontaktpersoner, koordinatorer, bladredaktører, arrangementskoordinatorer. Oplysninger slettes på samme vilkår som øvrige medlemmer: Dog slettes engagement via web eller i andre forbindelse senest en måned efter den frivillige stopper.

 • Se kontakter under bestyrelse og koordinatorteam

Formål med at behandle oplysninger:

Medlemmer – almindelige personoplysninger:

 • At kan opkræve kontingent
 • At kan sende nyhedsbrev
 • At have dialog via e-mail og telefon
 • Kan sammensætte sorggrupper
 • At kan registrer deltagelse til arrangement

Medlemmer – følsomme personoplysninger:

 • At vi kan sammensætte en sorggruppe

Frivillige – almindelige personoplysninger:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen.
 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling.
 • At have dialog via e-mail og telefon.
 • At kan udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
 • At kan planlægge arrangementer

Billeder

I forbindelse med forskellige afholdte arrangementer og aktiviteter vil foreningen vise situationsbilleder i foreningens nyhedsbrev, Facebook, instagram og hjemmeside.

Foreningen vil i opslag / indbydelser skrive, at hvis man ikke ønsker, at situationsbilleder bliver vist af dig, så bedes du kontakte den som er ansvarlig for arrangementet. Dette gælder også, hvis der er gæster med til et arrangement, som ikke er medlem af foreningen.

Generelt så kan billeder af enkeltpersoner evt. fra bestyrelsen og situationsbilleder gemmes i foreningens historiearkiv. Billederne slettes ved henvendelse.

E-mail

Sender foreningen en mail, hvor dine almindelige personoplysninger står i, så sletter vi mailen, når mailen ikke er aktuel mere.

Dette samme gælder, hvis det er en mail hvor der står nogle personfølsomme oplysninger.

E-mailadresser på modtagere af masseudsendelse ved fælles arrangementer, vil ikke fremgå af selve e-mailen. Derfor skrives modtagernes e-mailadresser i bcc-feltet, således at modtagerne ikke kan se hinandens e-mailadresser.

Telefonbeskeder

Telefonbeskeder der indtales på foreningens telefonsvarer slettes, efter de er aflyttet.

 

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik løbende.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

 

Bliv medlem

Tilmelding

* skal udfyldes
( Måned/år)

Vælg venligst, hvordan du ønsker at høre fra Landsforeningen Mistet Barn:

Du kan altid framelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på linket nederst i vores email. Ønsker du mere information om vores privatlivspolitik, så besøg venligst vores hjemmeside.

Vi bruger Mailchimp til at håndtere vores nyhedsmails. Læs mere om MailChimps privatlivspolitikker.