Sorgorlov historie

Fra 2021 blev sorgorlov til forældre, der mister et barn op til 18 år en realitet.

Fra 2021 har alle forældre, der mister ret til 26 ugers sorgorlov, hvis de mister deres barn, inden det er fyldt 18 år.

1. januar 2021 trådte den nye lov om ret til udvidet sorgorlov i kraft. Ordningen administreres af Udbetaling Danmark.

Loven betyder, at begge forældre har mulighed for at holde sorgorlov med dagpenge i op til 26 uger, såfremt man mister sit barn fra 22. graviditetsuge og frem til barnet fylder 18 år. Samtidig skal man opfylde de almindelige betingelser for at få dagpenge efter barselsloven, bl.a. kravet om at have en vis tilknytning til arbejdsmarkedet.

Efter de gamle regler havde forældre ret til orlov i 14 uger med dagpenge, såfremt man mistede sit barn inden den 32. uge efter fødslen.

Man finder information og vejledning om sorgorlov samt kontaktoplysninger til Udbetaling Danmark på www.borger.dk/sorgorlov.

I forbindelse med vedtagelsen af loven om udvidet ret til sorgorlov udsendte Beskæftigelsesministeriet ligeledes denne pressemeddelelse:
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/12/ret-til-udvidet-sorgorlov-vedtaget/

Kontakt foreningens Koordinatorteam, hvis du ønsker at høre mere om muligheden for at få en kontaktperson ud til din arbejdsplads.

Historie – Landsforeningen Mistet Barns mangeårige arbejde for sorgorlov
Landsforeningen Mistet Barn (Mistet Barn) har igennem årene henvendt os til flere politikere og ministre, for at drøfte muligheden for sorgorlov til forældre der har mistet et barn – både ud fra egne erfaringer, men også ud fra de mange beretninger fra foreningens medlemmer. Om, hvor stort behovet kan være, for at bearbejde sin sorg i det tempo man magter – og at det er uden pres fra arbejdsgiver, jobcenter eller kommune.

Mistet Barn har i mange år arbejdet på at få gennemført en ændring af lovgivningen, der kan give forældre der mister et barn ret til sorgorlov i den første tid efter tabet.

Der er i årenes løb blevet afholdt møder med flere forskellige beskæftigelsesministre: Mette Frederiksen, Trols Lund Poulsen og senest Peter Hummelgaard. Ved alle møder blev, der fremsendt div. materialer, som var blevet efterspurgt af ministeriet.

2021
7. januar 2021

Fra 2021 har forældre ret til 26 ugers sorgorlov, hvis de mister deres barn, inden det er fyldt 18 år.

2020
Juni 2020 – Aftale om sorgorlov på plads

Ny aftale om sorgorlov til forældre på plads læs foreningen pressemeddelse her.

Juni 2020 – Forslag om sorgorlov behandles
Se tidsplanen for behandlingen af borgerforslaget her: https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/b171/tidsplan.htm

Maj 2020 – Møde med Peter Hummelgaard
18/5 Mødes med Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vedr. sorgorlov og hjælpepakke til forældre i sorg.

13/5 Pernille M. Jensen og Julie Bender har foretræde i Beskæftigelsesudvalget

15/1 Indslag i Tv-avisen + artikel på dr.dk med Pernille Jensen, der er medlem af Foreningen, og med udtalelse fra foreningens formand Julie Hildebrandt-Hæsum Bender. læs artiklen her.

Februar – møder på Christiansborg Trine Torp

Pernille og Julie kæmper for sorgorlov til forældre i sorg – Læs artiklen her (desværre kun for abonnenter)

Siden Borgerforlaget blev stillet arbejde Mistet Barn og forslagsgruppen tæt sammen bl.a. med indsamling af tilkendegivelser fra organisationer og fagfolk, presseindsats, møder med Beskæftigelsesminister, Beskæftigelsesudvalget og andre politiker m.m.

Forslaget fik hurtigt en del opmærksomhed i pressen og mange borgere rundt om i landet underskrev forslaget.

December 2019 – Anmodning om foretræde og borgerforslag
Mistet Barn anmoder Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard om foretræde, for at præsentere et forslag om sorgorlov hvortil der kobles en målrettet hjælpepakke til forældre, der har mistet et barn.

Mistet Barns udspil til sorgorlov gælde for forældre der har mistet et barn op til min. 21 år, da det er gennemsnitsalderen for hvornår unger flytter hjemmefra i Danmark. Derudover indeholder vores forslag også et ønske om en “hjælpepakke” til forældrene i den første tid, bl.a. med krisepsykolog/psykologtimer, opfordring om sorgpolitik hos arbejdsmarkedsparter m.m..

Kort før jul stillede en forældregruppe et borgerforslag, der skulle sikre sorgorlov til forældre der mister et barn op til 18 år. Forslaget lagde blandt andet vægt på uligheden blandt forældrenes mulighed for at få orlov, men også den i daværende sorgorlov gældende for forældre der mister et barn ved fødslen og op til barnet er 7 måneder.

Foreningen og hovedstifteren fra forældregruppen har efterfølgende haft en god dialog om, hvordan vi kan arbejde sammen om at få fokus på vores ønsket om sorgorlov til forældre der har mistet et barn.

Februar 2019 – Opfølgende møde med Troels Lund Poulsen.
Møde med daværende Beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen. Henvendelse sendt til Karin Nødgaard fra Dansk Folkeparti, efter opfordring af ministeren.

2018 – Møde med Troels Lund Poulsen
Møde med daværende Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Han var selv opmærksom på, at det var småpenge i forhold til at få forældrene tilbage til arbejdsmarkedet som hele mennesker.

2007 – Møde med Mette Frederiksen
Møde med daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen følgende citat fra hendes svarbrev:

”Jeg vil først gerne takke for jeres bidrag til debatten om, hvordan vi bedst kan hjælpe forældre, der må leve med at have mistet et barn. Det må være en af de sværeste livssituationer at skulle gennemleve, og jeres personlige beretninger, som I fortalte om på vores møde, berørte mig dybt. Jeg vil meget gerne støtte op om foreningens store frivillige arbejde med at hjælpe andre forældre i sorg. Jeg har derfor bedt mit ministerium se på, om vi kan skabe bedre rammer på arbejdsmarkedet for, at forældre, der har mistet et barn, kan bearbejde deres sorg” – Citat af brevet fra Mette Frederiksen.

Bliv medlem

Tilmelding

* skal udfyldes
( Måned/år)

Vælg venligst, hvordan du ønsker at høre fra Landsforeningen Mistet Barn:

Du kan altid framelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på linket nederst i vores email. Ønsker du mere information om vores privatlivspolitik, så besøg venligst vores hjemmeside.

Vi bruger Mailchimp til at håndtere vores nyhedsmails. Læs mere om MailChimps privatlivspolitikker.