Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Landsforeningen Mistet Barn


Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.


Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige, eller når du beder os om det.  Dog bliver vi dog nødsaget til at have dine almindelige personoplysninger (navn, adresse og e.mailadresse) registreret, så længe, at du er medlem af foreningen. 

Nedenstående i politikken står der hvilke oplysninger vi har registreret, og hvornår vi sletter oplysningerne.

Oplysninger vi har registreret om dig, er oplysninger vi har fået udleveret af dig selv. Vi indhenter ikke oplysninger fra diverse registrer.

 

Dataansvarlig

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid velkommen til at kontakte os:

Forældreforeningen – Vi har mistet et barn

CVR-nr. 33 52 36 96

Kontaktperson:  Julie Bender e-mail: julie@mistetbarn

 

Hvilke oplysninger har vi registreret og hvornår sletter vi oplysningerne.

Vi har Almindelige personoplysninger registreret på alle nedenstående grupper.  Vi har også personfølsomme oplysninger registreret på de medlemmer som er i selvhjælpsgrupper (sorggrupper).

Medlemsoplysninger – forældre som har mistet et barn:  Navn, adresse, telefonnr. , mailadresse og indmeldelsesdato.

Oplysninger slettes: 6. måneder efter udmeldelse

 

Medlemsoplysninger – passive medlemmer:  Navn, Adresse, telefonnr. , mailadresse og indmeldelsesdato.

Oplysninger slettes: 3 måneder efter udmeldelse.

Sorggrupper (selvhjælpsgrupper) – forældre som er med i en gruppe:  Navn, Adresse, telefonnr. , mailadresse og indmeldelsesdato.

Oplysninger slettes: Senest 1 måned efter afsluttet gruppe.


Følsomme personoplysninger: Er frivilligt, om man ønsker at opgive dette til midlertidig registrering i forbindelse med venteliste til en sorggruppe.

 • Navn på det mistet barn.
 • og år barnet døde.
 • Årsag til barnets død

Oplysninger slettes: Ved sorggruppens start.

Personer der arbejder frivilligt: 

 • Bestyrelsesformand: Navn, adresse, mailadresse, telefonnr.
 • Næstformand: Navn, adresse, mailadresse, telefonnr.
 • Koordinator: Navn, adresse, mailadresse, telefonnr.
 • Bestyrelsesmedlemmer: Navn, adresse, mailadresse.
 • Kontaktpersoner som har en sorggruppe: Navn, adresse, telefonnr., mailadresse.
 • Fundraiser: Navn, adresse, telefonnr., mailadresse.
 • Frivillige til ad hoc opgaver: Navn, adresse, telefonnr., mailadresse.


Oplysninger slettes: Senest 1 måned efter.

 
Formålene med at behandle oplysninger.

Medlemmer – almindelige personoplysninger:

 • At kan opkræve kontingent
 • At kan sende nyhedsbrev
 • At have dialog via e-mail og telefon
 • Kan sammensætte sorggrupper
 • At kan registrer deltagelse til arrangement

Medlemmer – Følsomme personoplysninger:

 • At vi kan sammensætte en sorggruppe

Frivillige - Almindelige personoplysninger:   

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen.
 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling.
 • At have dialog via e-mail og telefon.
 • At kan udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
 • At kan planlægge arrangementer

 

Billeder

I forbindelse med forskellige afholdte arrangementer og aktiviteter vil foreningen vise situationsbilleder i foreningens nyhedsbrev, Facebook, instagram og hjemmeside.

Foreningen vil i opslag / indbydelser skrive, at hvis man ikke ønsker, at situationsbilleder bliver vist af dig, så bedes du kontakte den som er ansvarlig for arrangementet. Dette gælder også hvis der er gæster med til et arrangement, som ikke er medlem af foreningen.   

Generelt så kan billeder af enkeltpersoner evt. fra bestyrelsen og situationsbilleder gemmes i foreningens historiearkiv. Billederne slettes ved henvendelse.

 

E-mail

Sender foreningen en mail, hvor dine almindelige personoplysninger står i, så sletter vi mailen når mailen ikke er aktuel mere.

Dette samme gælder hvis det er en mail hvor der står nogle personfølsomme oplysninger.

E-mailadresser på modtagere af masseudsendelse ved fælles arrangementer, vil ikke fremgå af selve e-mailen. Derfor skrives modtagernes e-mailadresser i bcc-feltet, således at modtagerne ikke kan se hinandens e-mailadresser.

 

Telefonbeskeder

Telefonbeskeder der indtales på foreningens telefonsvarer slettes efter at de er aflyttet.

 

Afslutning 

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

POST-ADRESSE

Landsforeningen Mistet Barn

( Før Forældreforeningen - Vi har mistet et barn)

c/o Øernes Revision

Næstvedvej 2

4760 Vordingborg
kasserer@mistetbarn.dk (Kasserer)


CVR-nr. 33523696

Nykredit: reg. 5492 konto 7032980


KONTAKT OS

Koordinator 

koordinator@mistetbarn.dk

Tlf.: +45 6169 7871

Formand
Julie Hildebrandt-Hæsum Bender

julie@mistetbarn.dk

Tlf.: +45 2560 7076

FØLG OS

Åben facebookside

Lukket facebook-gruppe for medlemmer