Status på vores arbejde

Sorgorlov til forældre7. januar 2021


Udvidet sorgorlov til forældre, der mister et barn
Fra 2021 har forældre ret til 26 ugers sorgorlov, hvis de mister deres barn, inden det er fyldt 18 år.  

1. januar 2021 trådte den nye lov om ret til udvidet sorgorlov i kraft. Ordningen administreres af Udbetaling Danmark.

Loven betyder, at begge forældre har mulighed for at holde sorgorlov med dagpenge i op til 26 uger, såfremt man mister sit barn fra 22. graviditetsuge og frem til barnet fylder 18 år. Samtidig skal man opfylde de almindelige betingelser for at få dagpenge efter barselsloven, bl.a. kravet om at have en vis tilknytning til arbejdsmarkedet.


Efter de gamle regler havde forældre ret til orlov i 14 uger med dagpenge, såfremt man mistede sit barn inden den 32. uge efter fødslen.

Man finder information og vejledning om sorgorlov samt kontaktoplysninger til Udbetaling Danmark på www.borger.dk/sorgorlov.


I forbindelse med vedtagelsen af loven om udvidet ret til sorgorlov udsendte Beskæftigelsesministeriet ligeledes denne pressemeddelelse:
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/12/ret-til-udvidet-sorgorlov-vedtaget/


16. Juni 2020


Ny aftale om sorgorlov til forældre på plads læs foreningen pressemeddelse her.


Forslag om sorgorlov behandles


Følg tidsplanen for behandlingen af borgerforslaget her: https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/b171/tidsplan.htm


Og det kan følges live på:

https://www.ft.dk/da/aktuelt/tv-fra-folketinget/tv_kanalen_folketinget


Landsforeningen Mistet Barn har i mange år arbejdet på at få gennemført en ændring af lovgivningen, der kan give forældre der mister et barn ret til sorgorlov i den første tid efter tabet. 


Kort før jul stillede en forældregruppe et borgerforslag, der skulle sikre sorgorlov til forældre der mister et barn op til 18 år. Forslaget lagde blandt andet vægt på uligheden blandt forældrenes mulighed for at få Orlov, men også den i dag gældende sorgorlov gældende for forældre der mister et barn ved fødslen og op til barnet er 7 måneder.


Siden Borgerforlaget blev stillet har Landsforeningen og forslags gruppen arbejdet tæt sammen med bl.a. indsamling af tilkendegivelser fra organisationer og fagfolk, der arbejder med forældre og familier i sorg, presseindsats, møder med Beskæftigelsesminister og andre politiker m.m. 


Forslaget har fået en del opmærksomhed i pressen og mange borgere rundt om i landet har underskrevet forslaget. På nuværende tidspunkt har forslaget indsamlet over 66.000 underskrifter. Pernille og Julie kæmper for sorgorlov til forældre i sorg - Læs artiklen her (desværre kun for abonnenter)

https://www.a4arbejdsliv.dk/artikel/pernille-og-julie-til-moede-med-beskaeftigelsesministerenMaj 2020

18/5 Møde med Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vedr. sorgorlov


13/5 Foretræde i Beskæftigelsesudvalget 


April 2020

Borgerforslaget om sorgorlov til forældre der mister et barn op til 18 år når 50.000 stemmer.


Januar 2020:

Den 15/1 Indslag i Tv-avisen om sorgorlov. 


Artikel på dr.dk med Pernille Jensen, der er medlem af Foreningen, og med udtalelse fra foreningens formand Julie Hildebrandt-Hæsum Bender, læs artiklen her.


December 2019:


Landsforeningen Mistet Barn anmoder Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard om foretræde, for at præsentere et forslag om sorgorlov hvortil der kobles en målrettet hjælpepakke til forældre der har mistet et barn.


En forældregruppe opretter et borgerforslag om sorgorlov til forældre der har mistet et barn op til 18 år. Vi er i foreningen meget positive over, at der også er andre der arbejder for, at vi kan komme i mål med at få en ændring af lovgivningen.


Vi mener dog forsat at en sorgorlov bør gælde til forældre der har mistet et barn op til min. 21 år, da det er gennemsnitsalderen for hvornår unger flytter hjemmefra i Danmark. Derudover indeholder vores forslag også et ønske om en "hjælpepakke" til forældrene i den første tid, bl.a. med krisepsykolog/psykologtimer, opfordring om sorgpolitik hos arbejdsmarkedsparter m.m..


Foreningen og hovedstifteren fra forældregruppen har efterfølgende haft en god dialog om, hvordan vi kan arbejde sammen om at få fokus på vores ønsket om sorgorlov til forældre der har mistet et barn.

I kan læse mere og stemmer på borgerforslag her: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-03818


For spørgsmål vedr. status på sorgorlov kontakt formand, Julie Hildebrandt-Hæsum Bender julie@mistetbarn.dk


Februar 2019:

Opfølgende møde med Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.


Fredag den 22. februar var foreingen til samtale med beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen for at følge op på vores ønske om mulighed for sorgorlov til forældre der mister et barn. Desværre er der ikke noget konkret pt., men vi er ikke glemt. Et godt råd var et kontakte en af deres samarbejdspartner. Der er nu sendt et brev af sted til Karin Nødgaard fra Dansk Folkeparti, i håb om at hun vil vise interesse for vores vigtige sag.


April 2018:

Samtale med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.


Umiddelbart efter at fædre og medmødre fik mulighed for sorgorlov i 14 uger ved et spændbarns død, skrev vi til ministeren.

Kort tid efter fik vi svar om, at ministeren gerne ville tale med os.


Mødet fandt sted den 3. april 2018.


Vi, Gitte Praastrup, Leopold Asmussen og undertegnede, havde forberedt os godt. Både Troels Lund Poulsen og hans to medarbejder fik et sæt materialer af os. Vi havde meldt at vi kom fire. Desværre kunne Susanne Petersen ikke deltage pga arbejde. Denis Dalsgaard kom med i stedet og hans opgave blev at forevige øjeblikket med et par billeder.


Vi mødte en meget lydhør minister, som havde forberedt sig godt. Han vidste at vores forening havde været til samtale før i Mette Frederiksens tid. Kort tid efter det møde fik Mette Frederiksen en anden ministerpost, og vores sag har ligget stille. Beslutningen i den daværende bestyrelse var at afvente Landsforeningen Spædbarnsdød ønske om bedre forhold for spændbørnsforældrene. I håb om, at hvis de fik bedre muligheder kunne det få indflydelse på vores ønske. Ministeren stillede os nogle opklarende spørgsmål og var meget lydhør og udtrykte stor forståelse for vores sag.


Sorgorlov til forældre, der mister et barn i alderen op til 21 år, med fuld løn i 6 måneder.

Og mulighed for gratis psykologhjælp.


Troels Lund Poulsen var selv opmærksom på, at det jo er småpenge, vi taler om i forhold til at få forældrene tilbage til arbejdsmarkedet som hele mennesker.

Han ville forståeligt nok ikke love os noget men sagde, at han ville vende tilbage til os inden sommer.


Vi gik alle derfra med en god fornemmelse og er naturligvis spændte på det videre forløb.


Se vores oplæg til mødet med ministeren her.


På foreningens vegne

Åse Bech Pedersen

'


Januar 2018:


I bestyrelsen har vi nu fulgt op på ønsket om Sorgorlov til forældre der mister et barn ved at skrive til beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen .

Vi har fået positivt svar og ministeren, har inviteret os til møde.

Det er et stort skridt i den rigtige retning.


På vegne af Forældreforeningen - Vi har mistet et barn


Åse Bech Pedersen--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Siden år 2005 har Forældreforeningen - Vi har mistet et barn arbejdet på, at forældre, der mister et barn, fik mulighed for sorgorlov. Det har været vores ønske, at forældre der mister et større barn – et barn over spædbarnsalderen – kunne opnå samme muligheder for orlov, som der ud fra Barselslovgivningen Fravær i særlige tilfælde § 13 gives til spædbørnsforældre.


Vi har igennem årene henvendt os til flere politikere og ministre, hvor vi har udbedt os et møde. Vi har skrevet og vedlagt mange af vore synspunkter – både ud fra egne erfaringer, men også ud fra de mange historier vi har hørt og modtaget fra foreningens medlemmer.Politikerne er blevet oplyst om, hvor stort behovet kan være, for at bearbejde sin sorg i det tempo man

magter – og det uden pres fra arbejdsgiver, jobcenter eller kommune.


Endelig lykkedes det os, at komme i betragtning til et møde i november 2013, hvor vi 5 der repræsenterede Forældreforeningen - Vi har mistet et barn blev inviteret til Foretræde i Beskæftigelsesudvalget. En rigtig positiv oplevelse, hvor vi oplevede stor forståelse for vore ønsker og synspunkter.Siden blev vi af Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen inviteret til et møde a ½ times varighed, den 2. maj. Forud for mødet havde ministeren bedt os fremsende ”vores dagsorden” samt foreningens materialer/foldere mm. Vi havde endvidere fremsendt de historier fra jer medlemmer, som I velvilligt havde sendt os omkring jeres tilbagevenden til arbejdsmarkedet.Bl.a. ud fra jeres historier kunne vi fortælle, hvor vigtigt det er, at vi på legitim vis får den ro der skal til, for at bearbejde den sorg, der helt naturligt opstår, når man mister et barn.Ministeren – og de tre embedsmænd fra Beskæftigelsesministeriet, som også deltog i mødet, var ret berørte af vores fremlæggelse.På opfordring fra os, lovede Mette Frederiksen at vende tilbage med en skriftlig besvarelse, på vores anmodning til: Mulighed – for sorgorlov til forældre, der mister et barn.


Efter en lille ”rykker” ved Folkemødet på Bornholm i juni måned – har vi nu modtaget brev fra ministeren, hvilket vi citerer nedenfor:


”Jeg vil først gerne takke for jeres bidrag til debatten om, hvordan vi bedst kan hjælpe forældre, der må leve med at have mistet et barn.Det må være en af de sværeste livssituationer at skulle gennemleve, og jeres personlige beretninger, som I fortalte om på vores møde, berørte mig dybt.Jeg vil meget gerne støtte op om foreningens store frivillige arbejde med at hjælpe andre forældre i sorg. Jeg har derfor bedt mit ministerium se på, om vi kan skabe bedre rammer på arbejdsmarkedet for, at forældre, der har mistet et barn, kan bearbejde deres sorg” – Citat af brevet fra Mette Frederiksen.


Mariann Bechgaard

Hans-Jørgen Højvælde

Jane og Christian Ingholt

Gitte Rée Hinrichsen

POST-ADRESSE

Landsforeningen Mistet Barn

( Før Forældreforeningen - Vi har mistet et barn)

c/o Øernes Revision

Næstvedvej 2

4760 Vordingborg
kasserer@mistetbarn.dk (Kasserer)


CVR-nr. 33523696

Nykredit: reg. 5492 konto 7032980


KONTAKT OS

Koordinator 

koordinator@mistetbarn.dk

Tlf.: +45 6169 7871

Formand
Julie Hildebrandt-Hæsum Bender

julie@mistetbarn.dk

Tlf.: +45 2560 7076

FØLG OS

Åben facebookside

Lukket facebook-gruppe for medlemmer