Om os

Kort om Landsforeningen Mistet Barn ( Tidligere Forældreforeningen - Vi har mistet et barn)

 

 

  • Frivillig landsdækkende forening for forældre der har mistet et barn (anset barnets alder og dødsårsag)

  • Stiftet i 1985 af en forældregruppe der selv havde mistet et barn (under navnet Forældreforeningen - VI HAR MISTET ET BARN) Nyt navn: Landetsforeningen Mistet Barn  i 2020. 

  • En non-profit forening (Godkendt under kulturstyrelsen)

  • Over 800 medlemmer (forældre der har mistet et barn samt støttemedlemmer)

  • Bestyrelse (syv medl.+ en supl.), en koordinator og ca. 26 kontaktpersoner og to bladredaktører, der alle arbejder frivilligt. Derudover er der tilknyttet eksterne psykologer og fagfolk til uddannelse og supervision

  • Ca. 16 sorggrupper fordelt over hele landet

  • Medlemsbladet udsendes to gange årligt dec og juni

  • Årligt 8-10 fællesarrangementer med bl.a. foredrag indenfor sorgtemaerForeningens er til for at hjælpe og skabe netværker mellem forældre der har mistet et barn. Og oplyse samfundet om foreningens arbejde og derigennem også at fremme forståelsen for og anerkendelsen af forældre i sorg.

Foreningens opgaver


Sorggrupper

Foreningens 16 sorggrupper er fordelt over hele landet, her mødes forældre i sorg med hinanden (ml. 6 og 14 pers.). Her deler man sin personlige historie, sin sorg og finder støtte fra ligesindede som forstår og hjælper med at finde mening, håb og tro på fremtiden. Sorggrupperne mødes månedligt og ledes af en-to betroet og erfaren kontaktperson


Forældre-cafemøder/Informationsmøder
Der afholdes hver måned Informationsmøder/cafemøder. Møderne er primært for nyramte forældre og eventuelle ledsagere som vil vide mere om foreningen og få en samtale med ligesindede


Forældresamtaler
Forældre i sorg kan få individuelt støtte via samtaler med foreningens koordinatorer og kontaktpersoner (forældre som selv har mistet et barn) eller frivillige fagfolk

Finansiering
Hvert år at tilvejebringes finansiering til foreningens arbejde via kontingenter samt private og offentlige bidrag herunder fonde og sponsorater bl.a. til afholdelse af foredrag og arrangementer.


Kommunikation
Medlemmer og andre interessenter informeres og kommunikerer indbyrdes via medlemsblad, online nyhedsbreve, hjemmeside og sociale medier


Samarbejde/netværk

Foreningen samarbejder bredt med beslægtede organisationer som deler samme interesser og tematik eksempelvis ”Landsforeningen Spædbarnsdød”


Politisk arbejde
Politisk arbejde (foreningen har bl.a. være med i arbejdet med at få indført en formel sorgorlov til forældre der mister et barn)

POST-ADRESSE

Landsforeningen Mistet Barn

( Før Forældreforeningen - Vi har mistet et barn)

c/o Øernes Revision

Næstvedvej 2

4760 Vordingborg
kasserer@mistetbarn.dk (Kasserer)


CVR-nr. 33523696

Nykredit: reg. 5492 konto 7032980


KONTAKT OS

Koordinator 

koordinator@mistetbarn.dk

Tlf.: +45 6169 7871

Formand
Julie Hildebrandt-Hæsum Bender

julie@mistetbarn.dk

Tlf.: +45 2560 7076

FØLG OS

Åben facebookside

Lukket facebook-gruppe for medlemmer