Det praktiske i den første tid

Det praktiske lige når du har mistet


Noget af det allerværste og mest smertefulde, vi mennesker kan blive udsat for er at miste sin barn. Det er ufatteligt smertefuldt. De mange drømme og forhåbninger, som man havde for sit barn er pludselig ikke længere mulige. Sorgens følelser kan være så massive, at man ikke orker at tage afsked med barnet eller tage stilling til barnets begravelse. Det er svært at skulle tage afsked med dit barn, alle drømmene og forhåbningerne.


Det er smertefuldt, men det er en nødvendig smerte, som du ikke kan flygte fra. En del af afskeden er, at få arrangeret et sidste farvel i form af en smuk og værdig begravelse med jeres eget præg.


Giv jer god til at tage afsked med barnet. Det er jer, der sætter rammerne for, hvordan I ønsker at tage afsked. Ønsker I fx at der skal være en præst til stede? Eller at tænde lys og synge, så sig det til folk eller sygehus personale. De fleste hospitaler har et kapel eller hospitalsstue, hvori I kan lave en afskedsceremoni eller blot være sammen med barnet.


Har du andre børn, er det vigtig, at de også får mulighed for at sige farvel til sin bror eller søster – uanset deres alder. Uden denne mulighed, vil de få svært ved at forstå og forholde sig til, hvad der er sket og til sin egen sorg. Det samme gælder for bedsteforældre og den nære familie og venner.

Det er også muligt at tage jeres døde barn med hjem for en dag eller i nogle timer. For mange kan det være svært at efterlade det døde barn på hospitalet. Derhjemme har man mulighed for at tage afsked med barnet i ens eget tempo og på sin egen måde.


Tag endelig imod den hjælp du kan få fra venner og bekendte ifht. at få arrangeret bisættelse og div. praktiske.Begravelse/bisættelse – hvornår?

Et menneske som er dødt, skal normalt begraves eller kremeres senest 8 dage efter dødsfaldet, her er dødsdagen medregnet. Det er dog som regel ikke noget problem at få udsættelse, hvis det er et ønske. Det er noget en bedemand kan hjælpe med. I har derfor nogen tid til at overveje, hvordan selve højtideligheden skal være.

De første dage, behøver du ikke at foretage dig noget, men husk at 8 dage ikke er så forfærdelig længe, specielt ikke. når man er i chok over at have mistet sit barn.

 


Bestilling af begravelse/bisættelse – hvordan?

De fleste vælger at gå til en bedemand, der så står for alt det praktiske i forbindelse med selve begravelsen/bisættelsen. Men hvis du ønsker det, kan du selv stå for mange af de praktiske forberedelser. Dette må du selv afgøre ud fra, hvad du ønsker. Ved aktivt at deltage, kan man sætte sit personlige præg, som mange er glade for at have gjort siden hen. Det kan eksempelvis være valg de sange, der skal synges ved begravelsen, der ikke nødvendigvis behøver at være en af salmebogens sange. En google søgning vil kunne hjælpe dig med at finde en oversigt over bedemænd i dit området, tag ikke nødvendigvis den første og bedste, de kan nemlig svinge meget både i deres priser, men også I deres tilgang til hvordan de gør det rent praktisk.


Begravelsen/bisættelsen

Du kan vælge, om det skal være en begravelse (hvor kisten bliver sænket i jorden) eller en bisættelse (hvor kisten brændes efter højtideligheden og en urne nedsættes i jorden). Såfremt du ønsker, at en præst skal medvirke ved bisættelsen/begravelsen, kan bedemanden kan hjælpe dig med at tage kontakt til præsten. Du kan naturligvis altid selv kontakte en præst direkte.


Dødsattest og dødsanmeldelse

Hospitalet udskriver en dødsattest, som skal vedlægges dødsanmeldelsen. Dødsanmeldelse udfyldes sammen med bedemanden, eller du kan vælge selv at udskrive den på www.personregistrering.dk. Når I har udfyldt dødsanmeldelse, skal denne sammen med dødsattesten fra hospitalet afleveres til jeres sogn.

I kan finde Jeres sogn på www.sogn.dk Såfremt forældrene ikke deler hjemmeadresse, vil det være moderens adresse, der bestemmer hjemstedssogn. Dette vil dog som regel være noget som bedemanden vil stå for at udfylde og registrere.


Tøj og personlige genstande

Du bestemmer selv, hvilket tøj dit barn skal begraves med og hvilke genstande, som barnet skal have med i kisten. Nogle familie vælger at ligge ynglingslegetøj, tegninger fra søskende eller fx et afskedsbrev i kisten.


Begravelse eller bisættelse?

Ved en begravelse sænkes kisten ned i jorden, som afslutning på en højtidelighed i en kirke eller et kapel.

 

Ved en biættelse køres kisten efter højtideligheden til et krematorium, hvor kisten med afdøde brændes. Derefter samles asken i en urne, som på et senere tidspunkt efter aftale gravlægges. Før en kremation foretages, skal der foreligge en skriftlig samtykke fra forældrene. I forbindelse med en bisættelse er det muligt at flytte gravstedet sidenhen.


Borgerlig begravelse/bisættelse

Et kapel, kirkegård eller mindelund kan bruges af alle, uanset livssyn og religion. Hvis du ikke ønsker at have en præst til stede under ceremonien, kan du selv eller sammen med den nærmeste familie/bedemanden gennemføre højtideligheden uden et religiøst ritual.


Kiste

Kisten kan købes gennem bedemanden. Du bestemmer selv, om kisten skal være åben eller lukket, selv om det mest normale i Danmark er en lukket kiste. Nogle forældre vælger dog at have åben kiste for udvalgte familiemedlemmer og venner i kirken inden cermonien går i gang, så der er mulighed for fx gæster der kommer langvejs fra at sige et sidste farvel. Det er ikke alle kirker der tillader dette og ønsker I dette skal det aftales med kirken og bedemanden.  


Afskedsbrev/tale

Nogle forældre, søskende og nære venner samler tankerne ved at skrive et afskedsbrev/tale eller fx et digt el. På den måde får de givet udtryk for deres inderste tanker og følelser om de tabte forventninger, kærlighed, drømme og forhåbninger, der ikke blev indfriet.

Et sådant brev, tale eller digt kan forældrene fx vælge at læse op under bisættelsen/begravelsen, eller få en god ven eller præsten til at læse det højt. Nogle forældre vælger også at give barnet brevet med i kisten.


Pyntning i kirken

Blomster til kisten og til pyntning under begravelsen bestiller man selv i en blomsterbutik, via bedemanden eller man ordner det selv.


Dødsannonce

En dødsannonce i avisen er en fin måde at fortælle omverdenen, at du har mistet et barn og er i sorg. Annoncen kan bestilles direkte hos avisen eller aftales med bedemanden. Såfremt du ønsker at indrykke annoncen selv, kan du gøre dette online på www.afdoede.dk. Der findes nogle standard dødsannoncer, man kan vælge imellem, ligesom du selv kan skrive hvad du måtte have på sinde.

 

Du kan også vælge at bruge fx Facebook til at fortælle omverdenen at du er i sorg, dele information om begravelse/bisættelse m.m.


Personligt præg til begravelse af børn og unge

Når det er et barn eller et ungt menneske vi skal tage afsted med vil der være en masse mennesker til stede i kirken. Har du overskud til det, så kan være en ide at overveje at give begravelsen et personligt præg af en eller anden form. Nogle lader fx de deltagende børn skrive en sidste hilsen på kisten eller synge en sang og ikke kun salmer.  

Økonomiske overvejelser

 

Mindehøjtidelighed efter begravelsen/bisættelsen

Overvej hvem I ønsker at invitere med til mindeshøktidigheden/komsammen efter kirken. Er I en mindre forsamling kan I måske nøjes med at holde noget hjemme, ellers kan det være at kirken har et lokale i kan leje. Husk at der ikke forventes noget stort af jer. Det kan være te/kaffe småkager, eller noget helt andet I ønsker at servere.  

 

Valg af gravsted/mindessted

Det er vigtigt, at I grundigt overvejer, hvilket gravsted som du ønsker til dit barn. Det er nærmest umuligt at skulle flytte en kiste, når først den er lagt ned. Det er lidt lettere at flytte en urne, sålænge der ikke er gået for mange år før flytningen. Det er relevant også at tage stilling til, om du skal vælge et familiegravsted, hvor du selv og din kone/mand kan begraves eller bisættes. Hvis omstændighederne tillader det, er det en god ide at gå ud på kirkegården og se gravstedet, før du træffer et valg og se om der eventuelt ligger andre børn/unge i nærheden. Gravstedets placering vil som regel være et vigtig sted for dig at mindes dit barn, både i hverdagen og i forbindelse med højtider.


Gravsten

Gravsten bestiller man direkte hos en stenhugger. Husk at det findes krav til stenens form og mål. Bedemænd, gravstensforhandlere og kirkegårde giver vejledning om de gældende regler for gravsten. Hos gravstensforhandlerne kan du få inspiration til hvilken sten og indskription, som du kan vælge til dit afdøde barn. Nogle forældre vælger også selv at finde en gravsten fra et område, der har haft betydning for barnet fx et sommerhus, men her gælder det igen at der er regler ifht. stenens form og mål, der skal overholdes. Det er ikke et krav at stenen skal være valgt inden begravelsen/bisættelsen, dette kan I godt vente med.


Tilskud

Når børn dør er der mulighed for at få begravelseshjælp på kr. 9400,- (2019) – du kan læse gældende regler for begravelseshjælp på https://www.borger.dk/Emner/sundhed-og-sygdom/doedsfald-og-begravelse/Sider/begravelseshjaelp.aspx


Dette er en hjælp, selv om det ikke dækker alle udgifterne, specielt ikke hvis du ønsker at samle familie og venner til en komsammen efter begravelsen. Begravelseshjælpen søges via bedemanden.POST-ADRESSE

Landsforeningen Mistet Barn

( Før Forældreforeningen - Vi har mistet et barn)

c/o Øernes Revision

Næstvedvej 2

4760 Vordingborg
kasserer@mistetbarn.dk (Kasserer)


CVR-nr. 33523696

Nykredit: reg. 5492 konto 7032980


KONTAKT OS

Koordinator 

koordinator@mistetbarn.dk

Tlf.: +45 6169 7871

Formand
Julie Hildebrandt-Hæsum Bender

julie@mistetbarn.dk

Tlf.: +45 2560 7076

FØLG OS

Åben facebookside

Lukket facebook-gruppe for medlemmer