Praktiske overvejelser

De praktiske overvejelser når man har mistet et barn


Noget af det allerværste og mest smertefulde, vi mennesker kan blive udsat for er at miste sin barn. Det er ufatteligt smertefuldt. De mange drømme og forhåbninger, som man havde for sit barn er pludselig ikke længere mulige. Sorgens følelser kan være så massive, at man ikke orker at tage afsked med barnet eller tage stilling til barnets bisættelse/begravelse. Det er svært at skulle tage afsked med dit barn, alle drømmene og forhåbningerne.


Det er smertefuldt, men det er en nødvendig smerte, som du ikke kan flygte fra. En del af afskeden er, at få arrangeret et sidste farvel i form af en smuk og værdig begravelse med jeres eget præg.


Begravelse – hvornår?


Et menneske som er dødt, skal normalt begraves eller kremeres senest 8 dage etter dødsfaldet – dødsdagen medregnet. Det er imidlertid ikke vanskeligt at få en dispensation til udsætttelse – Dette er noget en bedemand kan hjælpe med. I har derfor nogen tid til at overveje, hvordan selve højtidligheden skal være.


De første dage, behøver du ikke at foretage dig noget, men husk at 8 dage ikke er så forfærdelig længe, specielt ikke. når man er i chock over at have mistet sit barn.


Tag afsked med barnet


Giv jer god til at tage afsked med barnet. Det er jer, der sætter rammerne for, hvordan I ønsker at tage afsked. Ønsker I en præst? Eller at tænde lys og synge, så sig det til sygehusets personale. De fleste hospitaler har et kapel eller hospitalsstue, hvori I kan lave en afskedsceremoni eller blot være sammen med barnet.


Har du andre børn, er det vigtig, at de også får mulighed for at sige farvel til sin bror eller søster – uanset deres alder. Uden denne mulighed, vil de få svært ved at forstå og forholde sig til, hvad der er sket og til sin egen sorg. Det samme gælder for bedsteforældre og den nære familie og venner.


Det er også muligt at tage jeres døde barn med hjem for en dag eller i nogle timer. For mange kan det være svært at efterlade det døde barn på sygehuset. Derhjemme har man mulighed for at tage afsked med barnet i ens eget tempo og på sin egen måde.


Afskedsbrev


Nogle forældre, søskende og nære venner samler tankerne ved at skrive et afskedsbrev eller et digt. På den måde får de givet udtryk for deres inderste tanker og følelser om de tabte forventninger, kærlighed, drømme og forhåbninger, der ikke blev indfriet.


Et sådant brev eller digt kan forældrene læse op under selve begravelsen, eller få en god ven eller præsten til at læse det højt. Nogle forældre vælger også at give barnet brevet med i kisten.


Bestilling af begravelse – hvordan?


De fleste vælger at gå til en bedemand, der så står for alt det praktiske i forbindelse med selve begravelsen. Men hvis du ønsker det, kan du selv stå for mange af de praktiske forberedelser til begravelsen. Dette må du selv afgøre udfra, hvad du ønsker. Ved aktivt at deltage, kan man sætte sit personlige præg, som mange er glade for at have gjort siden hen. Det kan eksempelvis være valg de sange, der skal synges ved begravelsen, der ikke nødvendigvis behøver at være en af salmebogens sange. Sygehuset vil kunne være behjælpelig med en oversigt over bedemænd i området.


Du kan vælge, om det skal være en begravelse (hvor kisten bliver sænket i jorden) eller en bisættelse (hvor kisten brændes efter højtideligheden). Såfremt du ønsker, at en præst skal medvirke ved bisættelsen/begravelsen, kan bedemanden kan hjælpe dig med at tage kontakt til præsten. Du kan naturligvis altid selv kontakte en præst direkte.


Dødsattest og dødsanmeldelse


Sygehuset udskriver en dødsattest, som skal vedlægges dødsanmeldelsen. Dødsanmeldelse udfyldes sammen med bedemanden, eller du kan vælge selv at udskrive den på www.personregistrering.dk. Når I har udfyldt dødsanmeldelse, skal denne sammen med dødsattesten fra hospitalet afleveres til jeres sogn. I kan finde Jeres sogn på www.sogn.dk Såfremt forældrene ikke deler hjemmeadresse, vil det være moderens adresse, der bestemmer hjemstedssogn.


Tøj og personlige genstande


Du bestemmer selv, hvilket tøj dit barn skal begraves med og hvilke genstande, som barnet skal have med i kisten.


Begravelse eller bisættelse?


Ved en begravelse sænkes kisten ned i jorden, som afslutning på en højtidelighed i en kirke eller et kapel.

Ved en bisættelse køres kisten efter højtideligheden til et krematorium, hvor kisten med afdøde brændes. Derefter samles asken i en urne, som på et senere tidspunkt efter aftale gravlægges. Før en kremation foretages, skal der foreligge en skriftlig samtykke fra forældrene. I forbindelse med en bisættelse er det muligt at flytte gravstedet sidenhen.


Borgerlig begravelse/bisættelse


Et kapel, kirkegård eller mindelund kan bruges af alle, uanset livssyn og religion. Hvis du ikke ønsker at have en præst til stede under ceremonien, kan du selv eller sammen med den nærmeste familie/bedemanden gennemføre højtideligheden uden et religiøst ritual.


Valg af gravsted


Da det er meget vanskeligt/umuligt at flytte en kiste i et gravsted, er det vigtigt, at du overvejer, hvilket gravsted som du ønsker til dit barn. Det er lidt lettere at flytte en urne, sålænge der ikke er gået for mange år før flytningen. Det er relevant også at tage stilling til, om du skal vælge et familiegravsted, hvor du selv og din kone/mand kan begraves eller bisættes. Hvis omstændighederne tillader det er det en god ide at gå ud på kirkegården og se gravstedet, før du træffer et valg og se om der eventuelt ligger andre unge i nærheden. Gravstedets placering er vigtig for dig i forbindelse med højtider og som minde og sorgsted for dig selv.


Kontakt med præst


Bedemanden eller sygehuset kan være behjælpelig med kontakt til en præst, som kan gennemføre begravelsen, ligesom du også selv kan vælge en præst som du ønsker skal stå for begravelsen. Også selv om præsten ikke er tilknyttet den kirke, hvor du ønsker dit barn begravet eller bisat. Normalt skal begravelsen ske indenfor 8 dage efter dit barns dødsfald.


Gravsten


Gravsten bestiller man direkte hos en stenhugger. Husk at det findes krav til stenens form og mål. Bedemænd, gravstensforhandlere og kirkegårde giver vejledning om de gældende regler for gravsten. Hos gravstensforhandlerne kan du få inspiration til hvilken sten og indskription, som du kan vælge til dit afdøde barn.


Kiste


Kiste kan man købe hos bedemanden. Du bestemmer selv, om kisten skal være åben eller lukket, selv om det mest normale i Danmark er en lukket kiste.


Pynting


Blomster til kisten og til pynting under begravelsen bestiller man selv i en blomsterbutik, via bedemanden eller man ordner det selv.


Dødsannonce


En dødsannonce i avisen er en fin måde at fortælle omverdenen, at du har mistet et barn og er i sorg. Dødsannoncen kan bestilles direkte hos avisen eller aftales med bedemanden. Såfremt du ønsker at indrykke annoncen selv, kan du gøre dette online på www.afdoede.dk. Der findes nogle standard dødsannoncer, man kan vælge imellem, ligesom du selv kan skrive hvad du måtte have på sinde.


Begravelsen


Begravelsen er en slags sidste farvel, og der vil som regel være en masse mennesker til stede i kirken, når der er unge børn, der skal begraves. Hvis du har overskud til det, så prøv at give begravelsen et personligt præg af en eller anden form.


Tilskud

Når børn dør er der mulighed for at få begravelseshjælp på kr. 9400,- (2019) – du kan læse gældende regler for begravelseshjælp på

https://www.borger.dk/Emner/sundhed-og-sygdom/doedsfald-og-begravelse/Sider/begravelseshjaelp.aspx

Dette er en hjælp, selv om det ikke dækker alle udgifterne, specielt ikke hvis du ønsker at samle familie og venner til en komsammen efter begravelsen. Begravelseshjælpen søges via bedemanden.Kilde: Oprindelig baseret på “Begravelsesvejledning” udgivet af Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød. Tilrettet af Jens Kofoed og Bedemand Carsten Mandalay, Begravelses Service ApS, Smallegade 38b, 2000 Frederiksberg.

POST-ADRESSE

Forældreforeningen

- Vi har mistet et barn

Charlotte Brodersen (Kasserer)

BB Bogføring I/S - Køge, Robenheje 21, 4600 Køge


CVR-nr. 33523696

Nykredit: reg. 5492 konto 7032980


KONTAKT OS

Koordinator 

Charlotte Bjerre Larsen

koordinator@mistetbarn.dk

Tlf.: +45 6169 7871


Formand
Julie Hildebrandt-Hæsum Bender

julie@mistetbarn.dk

Tlf.: +45 2560 7076

FØLG OS

Åben facebookside

Lukket facebook-gruppe for medlemmer

© Copyright. All Rights Reserved.