Sorgorlov til forældre

Sorgorlov til forældre

 

Siden år 2005 har Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN arbejdet på, at forældre, der mister et barn, fik mulighed for sorgorlov.Det har været vores ønske, at forældre der mister et større barn – et barn over spædbarnsalderen – kunne opnå samme muligheder for orlov, som der ud fra Barselslovgivningen Fravær i særlige tilfælde § 13 gives til spædbørnsforældre.

 

Vi har igennem årene henvendt os til flere politikere og ministre, hvor vi har udbedt os et møde. Vi har skrevet og vedlagt mange af vore synspunkter – både ud fra egne erfaringer, men også ud fra de mange historier vi har hørt og modtaget fra foreningens medlemmer.Politikerne er blevet oplyst om, hvor stort behovet kan være, for at bearbejde sin sorg i det tempo man

magter – og det uden pres fra arbejdsgiver, jobcenter eller kommune.

 

Endelig lykkedes det os, at komme i betragtning til et møde i november 2013, hvor vi 5 der repræsenterede Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN blev inviteret til Foretræde i Beskæftigelsesudvalget. En rigtig positiv oplevelse, hvor vi oplevede stor forståelse for vore ønsker og synspunkter.Siden blev vi af Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen inviteret til et møde a ½ times varighed, den 2. maj. Forud for mødet havde ministeren bedt os fremsende ”vores dagsorden” samt foreningens materialer/foldere mm. Vi havde endvidere fremsendt de historier fra jer medlemmer, som I velvilligt havde sendt os omkring jeres tilbagevenden til arbejdsmarkedet.Bl.a. ud fra jeres historier kunne vi fortælle, hvor vigtigt det er, at vi på legitim vis får den ro der skal til, for at bearbejde den sorg, der helt naturligt opstår, når man mister et barn.Ministeren – og de tre embedsmænd fra Beskæftigelsesministeriet, som også deltog i mødet, var ret berørte af vores fremlæggelse.På opfordring fra os, lovede Mette Frederiksen at vende tilbage med en skriftlig besvarelse, på vores anmodning til: Mulighed – for sorgorlov til forældre, der mister et barn.

 

Efter en lille ”rykker” ved Folkemødet på Bornholm i juni måned – har vi nu modtaget brev fra ministeren, hvilket vi citerer nedenfor:

 

”Jeg vil først gerne takke for jeres bidrag til debatten om, hvordan vi bedst kan hjælpe forældre, der må leve med at have mistet et barn.Det må være en af de sværeste livssituationer at skulle gennemleve, og jeres personlige beretninger, som I fortalte om på vores møde, berørte mig dybt.Jeg vil meget gerne støtte op om foreningens store frivillige arbejde med at hjælpe andre forældre i sorg. Jeg har derfor bedt mit ministerium se på, om vi kan skabe bedre rammer på arbejdsmarkedet for, at forældre, der har mistet et barn, kan bearbejde deres sorg” – Citat af brevet fra Mette Frederiksen.

 

Mariann Bechgaard

Hans-Jørgen Højvælde

Jane og Christian Ingholt

Gitte Rée Hinrichsen

Icon made by from www.flaticon.com Copyright © 2016 Forældreforeningen Vi har mistet et barn. Alle rettigheder forbeholdes Creator and webmaster Gitte Praastrup.

Forældreforeningen

Vi har mistet et barn

CVR-nr. 33523696

 

Nykredit

reg. 5492 konto 7032980

 

Vi samarbejder med:

Landsforeningen spædbarnsdød

Søskendekram

Søskendekram på facebook

Post adressen:

Forældreforeningen - Vi har mistet et barn

 

Dorthe Poulsen. V/DP consult,

Automatikvej 1, 3. sal, 2860 Søborg.

Kontakt:

Koordinator

Susanne Petersen

Tlf.: 44 95 15 48 koordinator@mistetbarn.dk

 

Bestyrelsesformand

Åse Bech Pedersen

Tlf.: 25 60 70 76 aase@mistetbarn.dk