Sorgorlov til forældre

Sorgorlov til forældre

 

April 2018:

 

Samtale med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

 

 

Umiddelbart efter at fædre og medmødre fik mulighed for sorgorlov i 14 uger ved et spændbarns død, skrev vi til ministeren.

Kort tid efter fik vi svar om, at ministeren gerne ville tale med os.

 

Mødet fandt sted den 3. april 2018.

 

Vi, Gitte Praastrup, Leopold Asmussen og undertegnede, havde forberedt os godt. Både Troels Lund Poulsen og hans to medarbejder fik et sæt materialer af os. Vi havde meldt at vi kom fire. Desværre kunne Susanne Petersen ikke deltage pga arbejde. Denis Dalsgaard kom med i stedet og hans opgave blev at forevige øjeblikket med et par billeder.

 

Vi mødte en meget lydhør minister, som havde forberedt sig godt. Han vidste at vores forening havde været til samtale før i Mette Frederiksens tid. Kort tid efter det møde fik Mette Frederiksen en anden ministerpost, og vores sag har ligget stille. Beslutningen i den daværende bestyrelse var at afvente Landsforeningen Spædbarnsdød ønske om bedre forhold for spændbørnsforældrene. I håb om, at hvis de fik bedre muligheder kunne det få indflydelse på vores ønske. Ministeren stillede os nogle opklarende spørgsmål og var meget lydhør og udtrykte stor forståelse for vores sag.

 

Sorgorlov til forældre, der mister et barn i alderen op til 21 år, med fuld løn i 6 måneder.

Og mulighed for gratis psykologhjælp.

 

Troels Lund Poulsen var selv opmærksom på, at det jo er småpenge, vi taler om i forhold til at få forældrene tilbage til arbejdsmarkedet som hele mennesker.

Han ville forståeligt nok ikke love os noget men sagde, at han ville vende tilbage til os inden sommer.

 

Vi gik alle derfra med en god fornemmelse og er naturligvis spændte på det videre forløb.

 

Se vores oplæg til mødet med ministeren her.

 

På foreningens vegne

Åse Bech Pedersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januar 2018:

 

I bestyrelsen har vi nu fulgt op på ønsket om Sorgorlov til forældre der mister et barn ved at skrive til beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen .

Vi har fået positivt svar og ministeren, har inviteret os til møde.

Det er et stort skridt i den rigtige retning.

 

På vegne af Forældreforeningen - Vi har mistet et barn

 

Åse Bech Pedersen

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Siden år 2005 har Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN arbejdet på, at forældre, der mister et barn, fik mulighed for sorgorlov.Det har været vores ønske, at forældre der mister et større barn – et barn over spædbarnsalderen – kunne opnå samme muligheder for orlov, som der ud fra Barselslovgivningen Fravær i særlige tilfælde § 13 gives til spædbørnsforældre.

 

Vi har igennem årene henvendt os til flere politikere og ministre, hvor vi har udbedt os et møde. Vi har skrevet og vedlagt mange af vore synspunkter – både ud fra egne erfaringer, men også ud fra de mange historier vi har hørt og modtaget fra foreningens medlemmer.Politikerne er blevet oplyst om, hvor stort behovet kan være, for at bearbejde sin sorg i det tempo man

magter – og det uden pres fra arbejdsgiver, jobcenter eller kommune.

 

Endelig lykkedes det os, at komme i betragtning til et møde i november 2013, hvor vi 5 der repræsenterede Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN blev inviteret til Foretræde i Beskæftigelsesudvalget. En rigtig positiv oplevelse, hvor vi oplevede stor forståelse for vore ønsker og synspunkter.Siden blev vi af Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen inviteret til et møde a ½ times varighed, den 2. maj. Forud for mødet havde ministeren bedt os fremsende ”vores dagsorden” samt foreningens materialer/foldere mm. Vi havde endvidere fremsendt de historier fra jer medlemmer, som I velvilligt havde sendt os omkring jeres tilbagevenden til arbejdsmarkedet.Bl.a. ud fra jeres historier kunne vi fortælle, hvor vigtigt det er, at vi på legitim vis får den ro der skal til, for at bearbejde den sorg, der helt naturligt opstår, når man mister et barn.Ministeren – og de tre embedsmænd fra Beskæftigelsesministeriet, som også deltog i mødet, var ret berørte af vores fremlæggelse.På opfordring fra os, lovede Mette Frederiksen at vende tilbage med en skriftlig besvarelse, på vores anmodning til: Mulighed – for sorgorlov til forældre, der mister et barn.

 

Efter en lille ”rykker” ved Folkemødet på Bornholm i juni måned – har vi nu modtaget brev fra ministeren, hvilket vi citerer nedenfor:

 

”Jeg vil først gerne takke for jeres bidrag til debatten om, hvordan vi bedst kan hjælpe forældre, der må leve med at have mistet et barn.Det må være en af de sværeste livssituationer at skulle gennemleve, og jeres personlige beretninger, som I fortalte om på vores møde, berørte mig dybt.Jeg vil meget gerne støtte op om foreningens store frivillige arbejde med at hjælpe andre forældre i sorg. Jeg har derfor bedt mit ministerium se på, om vi kan skabe bedre rammer på arbejdsmarkedet for, at forældre, der har mistet et barn, kan bearbejde deres sorg” – Citat af brevet fra Mette Frederiksen.

 

Mariann Bechgaard

Hans-Jørgen Højvælde

Jane og Christian Ingholt

Gitte Rée Hinrichsen

Post adressen:

Forældreforeningen - Vi har mistet et barn

Charlotte Brodersen (Kasserer)

BB Bogføring I/S - Køge, Robenheje 21, 4600 Køge.

Copyright © 2016 Forældreforeningen Vi har mistet et barn. Alle rettigheder forbeholdes

Kontakt:

Koordinator

Susanne Petersen

Tlf.: 44 95 15 48 koordinator@mistetbarn.dk

 

Bestyrelsesformand

Åse Bech Pedersen

Tlf.: 25 60 70 76 aase@mistetbarn.dk